Miejscowość: Wielopole

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.662812 - 20.694683

Opis

Wieś leży w zachodniej części Beskidu Niskiego, na północ od Nowego Sącza, przy drodze krajowej nr 75. Znajduje się tu miejska oczyszczalnia ścieków. Z Wielopola wywodzi się szlachecki ród  Wielopolskich. Ostatnimi właścicielami tutejszych majątków ziemskich była rodzina Kosterkiewiczów. Grobowiec tego rodu znajduje się na cmentarzu w Wielogłowach.

Po II wojnie światowej majątek Kosterkiewiczów został znacjonalizowany i przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rolne.
Sporą część powierzchni wsi zajmują użytki rolne. Zachował się tu dawny dworski park z czytelnym układem trzech jarów: aleja lipowa prowadząca do dawnego zespołu dworskiego oraz szpaler starych dębów w jego granicy południowo – zachodniej.

We wsi znajduje się miejska oczyszczalnia ścieków, swoją siedzibę ma tu też Zakład Lakierniczy.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.