Miejscowość: Ubiad

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.691246 - 20.720003

Opis

Wieś o charakterze rolniczym. Położona jest na terenie Podgórza Rożnowskiego, na północ od Nowego Sącza.

 Wieś od XIV wieku wchodziła w skład klucza wielogłowskich i traktowana była jako przysiółek Wielogłów. Rejestr poborowy z 1581 roku stwierdzał, że właścicielką Wielogów, Dąbrowy i Ubiadu była wdowa Wielogłowska, a dzierżawcą folwarku i wsi był Bartłomiej Stojowski. Rejestr poborowy z 1629 roku wykazał nowego właściciela wsi, którym był Piotr Biernacki. W wieku XVIII wieś dzieliła losy majątku wielogłowskiego. W pierwszej połowie XIX wieku wieś przeszła w ręce hrabiów Lanckorońskich. W roku 1881 właścicielem klucza wielogłowskiego był Ignacy hrabia Lanckoroński.Do roku 1974 Ubiad należał do gromady Wielogłowy.

Charakterystycznym obiektem wsi jest kapliczka przydrożna ze źródełkiem. Na cześć wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie w najwyższym punkcie wsi wybudowano inną kapliczkę Matki Boskiej na Górze Kożuchowej”.

We wsi od 2000 roku działa Piłkarski Klub Sportowy Ubiad, występujący w nowosądeckiej klasie A. W tym samym roku rozpoczęto tu budowę Stadionu LKS Ubiad, która została ukończona w 2002 roku. Funkcjonuje tu również kort tenisowy.

Na terenie wsi działa firma zajmująca się produkcją pieców CO.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003