Miejscowość: Trzetrzewina

O miejscowości

GPS

49.641926 - 20.589996

Opis

Wieś leży we wschodniej części Beskidu Wyspowego przy drodze krajowej nr 28.

Przez wieś przepływa potok Niskówka, który wpada do Dunajca. Miejscowość podzielona jest na trzy przysiółki : Łysa Góra, Sołtystwo i Bołdoniec.
Stare źródła historyczne z połowy XIV wieku dają wsi nazwę Cietrzewina. Ta sama nazwa istnieje w dokumentach pochodzących z XVI i XVII wieku.
Miejscowość swą nazwę zawdzięcza gnieżdżącym się tutaj ptakom cietrzewi. W roku 1581 wieś należała do stestwa sądeckiego i miała 12 łanów kmiecnych, łan sołtysi, zagrodę z rolą,  2 komory z bydłem i tyleż bez bydła.
Wieś została założona prawdopodobnie w listopadzie 1353 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. We wsi zbudowano 25 osiedli, na które brano drzewa z lasów królewskich noszących nazwę Cietrzewina. Każdy osadnik otrzymał na własność całe osiedle – po około 35 morgów ziemi oraz prawo do wypasania bydła na wspólnym pastwisku zwanym  Skotnica. Pierwszymi osadnikami na tym terenie było dwóch braci Domosław i Piotr. Za powierzoną ziemię obowiązani oni byli, po upływie 4 lat do odprowadzania 6 groszy podatku.
Podatki te  zbierał sołtys, który 5 groszy odprowadzał  do skarbu królewskiego, a 1 grosz  zatrzymywał dla siebie, za co miał iść na wyprawę wojenną.

Sołtysostwo na terenie Trzetrzewiny utrzymało się do XVII wieku. Sołtysem który przeszedł do historii był Zygmunt Mazurek, brał on udział w wyprawach moskiewskich za króla Stefana Batorego i odznaczył się wyjątkowa odwagą w tej wyprawie, za co został nagrodzony przez króla łanem ziemi, a w 1585 roku specjalny przywilej zwolnił go z  z danin i podatków. Istotny jest fakt, ze obowiązkiem kmieci z Trzetrzewiny było wożenie soli z Bochni na zamek w Nowym Sączu. Historia podaje, że w roku 1786 w Trzetrzewinie było 15 kmieci, 12 zagrodników i sołectwo.
Mieszkańcy zaczęli się uczyć po raz pierwszy w szkole parafialnej w Podegrodziu, aż do chwili otwarcia Ludowej Szkoły w Trzetrzewinie, które nastąpiło 1 września 1887 roku. Budynek szkoły został wzniesiony na miejscu byłego cmentarza cholerycznego. Na początku XIX wieku wieś przeszła w ręce prywatne. Na północy graniczyła z Krasnem Potockiem, na zachodzie z Wolą Brzezińską, na wschodzie z Krasnem Biczyckiem, a na południu z Dąbrową.

W okolicach i w samej wsi występują lasy: iglaste, liściaste oraz mieszane. W lasach przeważają różnego rodzaju drzewa: modrzewie, jodły, sosny, dęby, brzozy, buki, jesiony, olchy, klony, graby.Występują lasy i obszary leśne, które działają pod nazwą: Łysa Góra, Kamienna Góra, Litacz.  Najwyższy szczyt łączący Trzetrzewinę, Wysokie i Krasne Potockie nosi nazwę Litacz, drugim dorównującym temu pierwszemu jest Gwizdor.
Przez Trzetrzewinę prowadzi szlak zielony z Podegrodzia na Just.

We wsi swą siedzię  ma Zespół Szkół oraz Kościół Parafialny pw. Matki Bożej Pocieszenia. Działa tutaj również firma handlująca cytrusami.

 

Żródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno-heraldyczne, Kraków grudzień 2003.
  2. Almanach Sądecki, nr 1 (50/51) XIV, Nowy Sącz 2005.