Miejscowość: Stańkowa

O miejscowości

GPS

49.731601 - 20.559920

Opis

W „Zbiorze starych wsi sądeckich” powstanie Stańkowej datuje się na 1370 rok. Początkowo zwana Stańkówką, była wsią kościelną w tzw. kluczu szczyrzyckim, a będąca własnością Klarysek ze starosądeckiego klasztoru. Natomiast właścicielem cząstkowym Woli Stańkowskiej był Marcin Wiernek, a pozostała część należała do klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Dość zasobną wsią musiała być wówczas Stańkowa – było w niej kilkanaście młynów i karczma. Był też w Stańkowej (około XV w.) dwór szlachecki, prawdopodobnie na miejscu obecnego domostwa oznaczonego numerem 1.