Miejscowość: Ropica Polska

O miejscowości

GPS

49.638179 - 21.142498

Opis

Ropica Polska położona jest w południowo – wschodniej części województwa małopolskiego. Historycznie i administracyjnie to odrębna wieś, faktycznie jednak przedmieście Gorlic, z którym łączy się główny ciąg jej zabudowy wzdłuż szosy Gorlice – Nowy Sącz. Administracyjnie sołectwo wchodzi w skład Gminy Gorlice, jego powierzchnia wynosi 747 ha.

Ropica Polska powstała wcześniej niż Gorlice – prawdopodobnie w XIII w. Wymieniana w dokumentach z 1404 r. w latach 1946 – 91 nosiła nazwę Ropica Dolna. W Ropicy znajduje się cmentarz nr 86 z I wojny światowej. Pochowano tu 61 Austriaków i 8 Rosjan. Cmentarz projektował Hans Mayr.

W kościele parafialnym znajduje się ceniona przez historyków sztuki rzeźba figuralna pt. ,,Grupa Ukrzyżowanie”. Nad wsią na wzniesieniu widoczny jest ,,Krzyż Milenijny”. Przy głównej drodze znajduje się figura św. Barbary. Przy granicy z Gorlicami, w okolicy wzniesienia Magdalena istnieją pozostałości po kopalni ropy naftowej, z której wydobywano znaczne ilości ropy naftowej i gazu. Ze wzgórza Magdalena roztacza się wspaniały górski widok na miasto Gorlice, Beskid Niski i Pogórze Karpackie. Znajduje się tu Gorlicka Golgota, gdzie zbudowano stacje Drogi Krzyżowej, kaplice Grobu Pańskiego oraz figurę Chrystusa Zmartwychwstałego na wysokim postumencie.

Ropica to doskonała baza wypadowa do pieszych wędrówek. To stąd można przejść na Magurę Małastowską, do Bielanki itp.
 uwagi na to, iż miejscowość graniczy z Gorlicami, tereny te są zagospodarowywane pod zabudowę mieszkalną, a co za tym idzie widoczny jest wzrost liczby mieszkańców.