Miejscowość: Popowice

O miejscowości

GPS

49.539722 - 20.663056

Opis

Wieś Popowice (sołectwo od 1973) na pograniczu Beskidu i Kotliny Sądeckiej, 360 - 574 m n.p.m., po lewej stronie Popradu wzdłuż potoku wypływającego spod Popowca. Graniczy ze Starym Sączem (osiedle Cyganowice), Łazami Biegonickimi, Myślcem, Żeleźnikową (gmina Nawojowa), Barcicami Dolnymi i Barcicami Górnymi (Wdżary). Niegdyś własność Klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Pierwsza wzmianka o wsi w dokumencie ksieni klarysek - Anny Przyszowskiej z 1432 r. Wzmiankowana w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej Jana Długosza z ok. 1475 r. W czasach autonomii galicyjskiej razem z Myślcem tworzyła jedną gminę.