Miejscowość: Piątkowa

O miejscowości

GPS

49.627744 - 20.760255

Opis

Wieś leży w zachodniej części Beskidu Niskiego  przy drodze krajowej 28.

Piątkowa powstała w wyniku osadnictwa mieszczan sądeckich w tym samym czasie co Paszyn i na podstawie tych samych przywilejów.
Na terenie wsi działają obecnie dwa sołectwa: położone na południu sołectwo Piątkowa oraz sołectwo Boguszowa.
Wieś Piątkowa jako pierwsza w gminie została zgazyfikowana, po tym jak w roku 1989 zawiązał się na jej terenie Społeczny Komitet Gazyfikacji.
Wieś słynie z organizowania corocznych festynów takich jak np. festyn z racji Święta Edukacji Narodowej organizowany w porozumieniu przez nauczycieli, rady rodziców oraz rady sołeckie, czy opłatek dla seniorów organizowany przez Pana Mariana Faruna oraz Panią Barbarę Surman.
W ramach Zimowych Dni Sportu przy Zespole Szkół i Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym "Piątka" działającym przy Szkole odbywają się wojewódzkie zawody w biegach narciarskich.
Coroczne organizowane są tutaj spotkania dziecięce pod nazwą MALI APOSTOŁOWIE - spotkania zainaugurowane w 2003 roku przez grupy młodzieży działające przy parafiach oraz ośrodkach kulturalno - oświatowych pod nazwą MIĘDZYPARAFIALNE SPOTKANIA DZIECIĘCE MALI APOSTOŁOWIE. Podczas spotkań oprócz uroczystej mszy świętej, odbywają się prezentacje grup z innych parafii.
We wsi działa znany w kraju i za granicą dziecięcy zespół Pieśni i Tańca "Piątkowioki" prezentujący folklor Lachów Sądeckich. Zespół koncertuje w wielu miastach kraju, jest laureatem licznych festiwali i przeglądów, znany jest również we Włoszech i Francji. Przy zespole prowadzona jest Szkółka Muzykowania Ludowego. Uczestniczy w nim ponad setka dzieci i młodzieży. "Piątkowioki" szczycą się pokaźną kolekcją własnych nagrań. Choreografem zespołu jest Andrzej Łukasik.
Ponadto działa tutaj Grupa Twórców Ludowych "Sami swoi" zrzeszona przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, specjalizująca się w malarstwie na szkle, hafcie, rzemiośle oraz metaloplastyce. Ponadto działa we wsi Kabaret WAIBL założony przez Panią Barbarę Surman.
Sławę zyskała sobie odbywająca się tutaj od pięciu lat w każdy Wielki Piątek - kostiumowa Droga Krzyżowa podczas której odgrywane jest prawdziwe misterium Męki Pańskiej.

Zabytki wsi stanowią głównie stare przydrożne krzyże i kapliczki będące pomnikami sakralnej kultury, są one zarazem świadkami i pamiątką dziejów. Jako że krajobraz Gminy Chełmiec jest nimi bogato zdobiony można w nich dostrzec przenikanie się różnych kultur.
Mieszkają tutaj i tworzą liczni artyści jak:
Zofia Mirek - maluje obrazy sakralne, pejzaże i kwiaty, na szkle, płótna oraz pilśni wykorzystując różne techniki- olej, akryl. Bierze czynny udział w życiu artystycznym regionu oraz całego kraju, wystawiając swe prace na kiermaszach, wystawach zbiorowych, tematycznych i konkursowych na których zdobywa liczne nagrody, wyróżnienia i uznanie jury. Jej prace można było podziwiać w wielu miejscowościach: w Nowym Sączu, Bobowej, Chełmie, Muszynie, W Starym Sączu, Krynicy, Krakowie, Żywcu, Bielsku Biała, Myślenicach, Lublinie oraz Nowym Targu. Artystka od 1999 roku należy do TPSP Nowy Sącz i od marca 2004 roku pełni funkcje Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego. Na swoim koncie ma również wystawy indywidualne w Galerii TPSP "Mały Salonik".
Magdalena Ponurkiewicz - absolwentka psychologii UJ i logopedii na UMCS. Zadebiutowała w 1986 roku zbiorkiem wierszy pt. "Leśne przypomnienia". W 2001 roku wydała "Okruchy pamięci", rok później ukazała się jej kolejna książka pt. "Byłam niewolnicą, czyli na czarno w Nowym Jorku".
Stanisław Kulig - ludowy rzeźbiarz i malarz. Swoją twórczość zaczął około 50 roku życia. Pierwszą rzeźbę wykonał po przyjściu z kościoła.
Ponadto mieszkają tu:
Stanisław Motyka - specjalizujący się w rzeźbie w drewnie,
Zofia Mirek - malarstwo na szkle oraz malarstwo olejne,
Danuta Włuduga - haft, Helena i Monika Kufta - haft regionalny, koronka bobowska,
Maciej Kryj - metaloplastyka,
Zofia Bolesta - rękodzieło artystyczne,
Jan Mikuliszyn - rękodzieło artystyczne

We wsi znajduje się Rektorat Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy którym co miesięcznie wydawana jest lokalna gazetka "W naszej wspólnocie" informująca o najważniejszych wydarzeniach parafii, oraz Zespół Szkół. Patronem Szkoły Podstawowej jest Franciszek Pawłowski - wieloletni kierownik szkoły. Założyciel Ludowego Zespołu Sportowego w Piątkowej. Wieloletni członek władz powiatowych tego klubu, działającego dziś pod nazwą LKS Piątkowa Jedność.
Przez wieś prowadzi zielony szlak turystyczny prowadzący przez miejscowości Librantowa - Chruślice - Piątkowa długości 6,2 km, czas przejścia tam 1 3/4h, z powrotem 1 1/4h oraz szlak Piątkowa - Kunów - Kamionka Wielka długości 8,5km, czas przejścia tam 2 1/2h, z powrotem 2 1/2h.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.
  2. W. Bazielich, Historie starosądeckie, Kraków 1965.