Miejscowość: Olszówka

O miejscowości

GPS

49.612947 - 20.028546

Opis

Mszana Górna to letniskowa, duża wieś położona na północnym przedpolu Gorców, wzdłuż środkowego biegu rzeki Mszanki, w odległości ok. 1,5 km od Miasta Mszana Dolna, przy drodze wylotowej z Mszany Dolnej w kierunku Szczawy i Kamienicy. Od południowego wschodu wieś otaczają lesiste garby Wszołowej (624 m. n.p.m.), Ogorzałej (806 m. n.p.m.) i Ostrej (780 m. n.p.m.). Wieś tworzy siedmiokilometrowy łańcuch osiedli. Dolnym końcem, gdzie znajduje się główne skupisko domów wieś graniczy z Mszaną Dolną, górnym - z Lubomierzem.

Lokacja Mszany Górnej (w 1365r.) jest dziełem Kazimierza Wielkiego. Jej dzieje wiążą się z przeszłością Mszany Dolnej. Mszana Górna w XV wieku należała do starostwa nowotarskiego. Marek Ratułd założył we wsi folwark. Później Mszana Górna wchodziła w skład dzierżawy porębskiej tzw. "klucza porębskiego", która to dzierżawa przez długi okres czasu był związana ze Starostwem Mszańskim i rodziną Pieniążków. Podania mówią, że na tzw. Bielakowej Roli - na zachód od wsi - wykonywano egzekucje na przestępcach. Około 1880r. Mszana Górna liczyła 1470 mieszkańców. "Pomimo wielkiego obszaru roli - notuje Słownik Geograficzny - jest zarobek w lasach, przewóz tarcic do Krakowa głównym środkiem wyżywienia się ludności".