Miejscowość: Niedźwiedź

O miejscowości

GPS

49.621020 - 20.078664

Opis

Wg Jana Długosza wieś została ulokowana w 1398 w oparciu o system łanów leśnych. Niedźwiedź przez wiele lat był własnością Ratułdów, wchodząc w skład starostwa nowotarskiego. Po jego podziale w XVII w. wieś zaliczała się do tzw. klucza wielkoporębskiego, zarządzanego przez Lubomirskich z Wiśnicza. Otwarli oni tutaj w 1608 swoją papiernię, która działała aż do 1730. Pierwszy kościół Niedźwiedź zawdzięcza Sebastianowi Lubomirskiemu, który ufundował go w 1593. W 1605 nastąpiło erygowanie parafii. Obecnie jej siedzibą jest nowy kościół parafialny poświęcony w 1997.

W lipcu 2000 r. Na rynku odsłonięto pomnik Władysława Orkana, piewcy ludu gorczańskiego. Pomnik przedstawiający postać Orkana (Władysław Smereczyński) został wykonany w latach trzydziestych minionego stulecia i stał na rynku w Nowym Targu do końca wieku, skąd został przeniesiony do Niedźwiedzia. W Nowym Targu na miejsce starego pomnika umieszczono nowy wykonany z brązu. We wsi działa również Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta oraz Klub Sportowy „Orkan” założony w 1992 r.