Miejscowość: Naściszowa

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.662079 - 20.731394

Opis

Wieś leży w zachodniej części Beskidu Niskiego.

Wieś istniała już we wczesnym średniowieczu, ale pierwsze pisane wzmianki o niej dotyczą tylko zmiany jej statusu prawnego, czyli przeniesienia z prawa polskiego na niemieckie. Rejestr poborowy z 1581 roku stwierdzał, że w kluczu, w którego skład wchodziła: Januszowa, Naściszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza i Bobuszowa był folwark, 14 łanów kmiecych, 4 zagrodników z rolą, 8 komorników z bydłem, 7 komorników bez bydła oraz 1 rzeźnik. Klucz ten należał do klasztoru norbertanek z Nowego Sącza.
Do I rozbioru stosunki własnościowe nie uległy zmianie, ale w latach 1782 – 1785 dobra  norbertanek zostały skonfiskowane i włączone do austriackich dóbr kameralnych.

W roku 1829 cały klucz ponorbertański – wsie Januszowa, Naściszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza,  Boguszowa oraz Grabowa, Brzezie, Bobków, Łęg i część Piątkowej kupił za 8150zł reńskich hrabia Józef Hebenstreit.
W drugiej połowie XIX wieku włości te kupił Franciszek Holeni, który szukał tu ropy naftowej. Jego projekty jednak nie powiodły się i w 1880 roku dobra te rozdzielono wśród licznych spadkobierców. Do roku 1974 wieś należała do gromady Piątkowa.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.