Miejscowość: Moszczenica Wyżna

O miejscowości

GPS

49.523889 - 20.607222

Opis

Wieś Moszczenica Wyżna (sołectwo) w graniczy z Moszczenicą Niżną, Przysietnicą, Skrudziną i Gołkowicami Górnymi. Moszczenica Wyżna powstała w 1341 r. (kontrakt lokacyjny między ksienią Wisławą a niejakim Geruszem). Do 1782 r. należała do dóbr klasztornych. W czasach galicyjskich gmina pod nazwą Moszczanica Wyższa. W listopadzie i grudniu 1914 r. przez wieś przechodziła linia frontu I wojny światowej. We wsi działa założona w 1994 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.