Miejscowość: Mała Wieś

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.616976 - 20.665840

Opis

Mała Wieś składa się z kilku „przysiółków – dzielnic” - Łazy , Kępie, Źrebie, Prośniska, Brzegi, Na placu, Na Wygonie.

Wieś pierwotnie należała do dóbr książęcych i prawdopodobnie została przekazana księżnej Kindze w roku 1257, a ta przekazała ją klaryskom jako uposażenie po roku 1280. Rejestr poborowy z roku1581 stwierdzał, że we wsi było 1 ½ łana kmiecego, a właścicielem wsi był klasztor klarysek reguły św. Franciszka ze Starego Sącza.

W rękach klarysek wieś pozostawała do roku 1785, następnie przeszła do austriackich dóbr kameralnych. Następnie przeszła na austriacki tzw. Fundusz Religijny. Dobra tego funduszu w ciągu XIX wieku rozparcelowano i sprzedano okolicznym chłopom oraz osadnikom. Wtedy to z inicjatywy cesarza Józefa II w końcu XVIII wieku osiedlono w pobliżu Małej Wsi kilkanaście rodzin niemieckich. Sto lat później bardzo niewielu osadników przyznawało się do niemieckości i protestantyzmu. Większość spolonizowała się i przeszła na katolicyzm.
W latach międzywojennych i po wojnie mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa.  Większość małorolnych pomagała u bogatych gospodarzy lub szukała pracy w pobliskim Nowym Sączu. Do roku 1974 wieś należała do gromady Chełmiec.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.