Miejscowość: Kwiatonowice

O miejscowości

GPS

49.721006 - 21.162690

Opis

Wieś Kwiatonowice położona jest na wierzchowinie, na wysokości 425 m npm. Ma powierzchnię 442 ha.

Historycznie wieś związana była z Bieczem (10 km) i Ziemią Biecką. Wymieniana w dokumentach już XIV w., należała do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Położenie sołectwa na wzgórzu sprawia, że na turystów odwiedzających miejscowość czekają piękne miejsca widokowe – rozległe panoramy Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. We wsi zachowało się w szczątkowym zakresie tradycyjne budownictwo wiejskie (pogórzańskie). W Kwiatonowicach warto obejrzeć: w centrum wsi XIX – wieczny dwór i ogród dworski z najliczniejszym w gminie skupiskiem drzew – pomników przyrody, kapliczkę i przydrożny krzyż z 1903 r.

Wieś Kwiatonowice to w niewielkim stopniu przekształcony teren rolniczy o czystym środowisku naturalnym, gdzie utrzymuje się tradycja uprawiania kwietnych ogródków przydomowych oraz gdzie pielęgnuje się tradycje kulturowe i kulinarne. Mieszkańcy wsi pielęgnują swoje tradycje i jednocześnie ciekawi są tradycji innych. Charakteryzuje ich życzliwość i serdeczność. W miejscowości prężnie działa Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice i Koło Gospodyń Wiejskich.

Wieś ma ciekawy ślad szwajcarski – na przełomie XIX i XX wieku na dworze mieszkała szwajcarska pisarka i podróżniczka Lina Boegli, tu napisała dwie książki. Śladem tym jest zainteresowana współczesna szwajcarska pisarka Judith Arlt, bywająca w Kwiatonowicach i Fundacja Pro Helvetia. Przygotowywane są wspólne projekty artystyczne. W sołectwie wybudowano nowoczesną szkołę podstawową i gimnazjum z salą sportową. Oddano do użytku boisko sportowe. Działa Ludowy Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”.