Miejscowość: Krasne Potockie

O miejscowości

GPS

49.650093 - 20.602384

Opis

Wieś leży w Beskidzie Sądeckim.

Wieś powstała prawdopodobnie w XV wieku.
Rejestr poborowy z roku 1581 stwierdza, że właścicielem wsi i folwarku był Jakub Marcinkowski, a we wsi były cztery łany kmiece, czterech zagrodników z rolą, jeden komornik z bydłem i dwóch komorników bez bydła.

Rejestr z roku 1629 stwierdzał, że właścicielem wsi i folwarku był Przecław Marcinkowski a we wsi przybył jeden komornik z bydłem.

Po Marcinkowskich wieś przejęli ich krewni po kądzieli – Potoccy herbu Szreniawa, władali oni Krasnem do roku 1825, kiedy to również po kądzieli przeszło ono w ręce rodziny Maryanowskich, aby ostatecznie w końcu XX wieku przejść w obce ręce.
W owym czasie we wsi istniał obszerny drewniany dwór, który był ozdobiony malowidłami ściennymi autorstwa malarza Stachiewicza.

Obecnie znajdują się tutaj dwie kaplice. Pierwsza z nich drewniana, z I połowy XIX wieku oraz murowana z 1835 roku, w kształcie półkolistej absydy, krytej siodłowym daszkiem. Wewnątrz znajduje się ołtarzy barokowy

Prowadzi stąd szlak turystyczny na górę Litacz, ponadto zachowało się tutaj założenie parkowe..
Swoją siedzibę ma tutaj zakład regeneracji opon oraz firma transportowa.

We wsi funkcjonuje Szkoła Podstawowa., mieści się tutaj również Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.


 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003