Miejscowość: Klęczany

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.701155 - 21.211295

Opis

Wieś Klęczany położona jest w dolinie rzeki Ropy, na wysokości ok. 265 – 280 m n.p.m. Po południowo – wschodniej stronie potoku Moszczanka teren jest dość plaski, położony na wysokości ok. 265 m n.p.m. (najniżej w gminie). Powierzchnia Klęczan wynosi 215 ha. Przez Klęczany przebiega droga krajowa nr 28 Zator – Medyka.

W XIII w. Bolesław Wstydliwy przywilejem z 1279 r. nadał w Krakowie Dominikowi Odrowąż Pieniążkowi prawo na założenie wsi Dominikowice. Później Pieniążkowie założyli wsie: Klęczany i Kobylankę.

 

W XIV w. Kazimierz Wielki buduje system obronny na kresach, umacnia sieć miast i wsi w Beskidzie Niskim. W 1342 r. przenosi Klęczany na prawo niemieckie.
XV w. - wieś należy do rodu Klęczańskich herbu Strzemię.
XVI w. - akt z roku 1519 wspomina o Janie Wielopolskim de Klęczany - właścicielu miejscowości.
od XVIII w. - Skrzyńscy - nowi właściciele, stawiają pałac w Zagórzanach i zabudowania gospodarcze w Klęczanach. W jednym z nich zamienionym na stajnię powstanie później szkoła. Szkoła w Klęczanach powstała na przełomie XIX/XX wieku, prawdopodobnie ok. roku 1895. Jej funkcjonowanie regulowała austriacka ustawa szkolna z 2 V 1883 r. dostosowana do warunków Galicji. Burzliwe dzieje szkoły są ściśle związane z postacią Królowej Jadwigi. Pamięć Królowej była żywa, zarówno w tej miejscowości, jak i w najbliższych okolicach.

Według legend nazwa wsi Klęczany i niedalekiego Strzeszyna wiąże się z pobytem Królowej na tych ziemiach (włości bieckie były jej własnością). W rzeczywistości miejscowości te istniały wcześniej. Tradycja ludowa nie jest jednak pozbawiona pewnych racji historycznych, ponieważ królowa wydała dla tych i wielu innych wsi dokumenty, w których potwierdzała akty lokacyjne lub inne przywileje. W świadomości miejscowej ludności Królowa Jadwiga jawiła się jako postać niezwykle religijna, hojna, wrażliwa na cierpienia ludu, nietrudno więc zrozumieć, dlaczego stała się patronką miejscowej szkoły. Do roku 1919 szkoła nosiła nazwę "Szkoła ludowa - jednoklasowa mieszana w Klęczanach".