Miejscowość: Kasinka Mała

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.704338 - 20.036217

Opis

Wieś Kasinka Mała leży przy drodze z Mszany Dolnej do Krakowa, w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, gminie Mszana Dolna; na zach. skraju Beskidu Wyspowego na wysokości 370 - 440m. n.p.m., przy ujściu rzeki Kasinki do Raby (pr. dopływ Wisły). Wieś graniczy z Mszaną Dolną, Lubniem, Kasiną Wielką i Węglówką.

Wieś Kasinka Mała zwana niegdyś Kasiną Małą zawdzięcza swój początek pracy kolonizacyjnej Cystersów Szczyrzyckich, założona w 1360 r. Stanowiła do 1772 r. własność królewską i wchodziła w skład mszańskiego starostwa niegrodowego. Oddawana była w dzierżawę różnym panom z różnym szczęściem dla mieszkańców. Po I rozbiorze stanowiła własność cesarskiego skarbu austriackiego; sprzedana przez rząd austriacki w 1812 r. A. Udrańskiemu stała się własnością prywatną. Od 1880 wieś stałą się samodzielną gminą, w której w 1884r. założono szkołę ludową. W 1934 r. Kasinka Mała weszła w skład "gminy zbiorowej" Mszana Dolna. Od tego czasu często zmieniała przynależność administracyjną. Obecnie przynależy do gminy Mszana Dolna. Okres powojenny to okres ogólnego rozwoju wsi, najbardziej widoczny w obecnym czasie m.in. gazyfikacja, telekomunikacja, elektryfikacja szlaków komunikacyjnych, budowa Ośrodka Zdrowia, budowa szkoły nr 3 i wiele innych. Ważniejsze wydarzenia w dziejach historii wsi: to tradycje walk antyfeudalnych - walka chłopów o równość społeczną na wsi - "rabacja chłopska" w 1846 r., "strajk chłopski" w 1937 r. (podczas którego zginęło 9 chłopów) W okresie okupacji niemieckiej była terenem pracy podziemnej ( istniały tu 2 punkty tajnego nauczania, kilku mieszkańców walczyło w szeregach Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, partyzanci mieli tu silne oparcie).