Miejscowość: Kasina Wielka

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.717928 - 20.133628

Opis

Kasina Wielka powstała wraz z rozwojem posiadłości Cystersów ze Szczyrzyca, którzy otrzymali duże darowizny ziem na Podhalu od wojewody krakowskiego Teodora Gryfity. Sprzyjało to osadniczej działalności zakonu na szerokim terenie. Za czasów Ludwika Węgierskiego Cystersi utracili Kasinę Wielką, Mszanę Dolną i wiele innych miejscowości, które zostały włączone do "królewszczyzny". Jednakże już Władysław Jagiełło sprzedał Kasinę Zygmuntowi z Cichawy, który następnie w 1398r. Odsprzedał ją Andrzejowi z Korabowic, właścicielowi ze Skrzydlnej. Umowa kupna-sprzedaży nie została jednak dotrzymana i w pięć lat później wieś nabywa wojewoda łęczycki Jan Ligięza. W 1489r. Panem Kasiny zostaje Adam Niewiarowski i przez prawie sto lat jego ród zarządza posiadłością. W 1597r. Przecław Niewiarowski, kawaler maltański darował wieś Dominikanom z Krakowa, którzy byli jej właścicielami przez ponad 200 lat. Niestety wsławili się okrucieństwem w stosunku do chłopów, zmuszając ich do ryzykowania życiem i ucieczki za granicę a także spaleniem na stosie dwóch kobiet posądzonych o czarną magię. Dopiero w 1804r. Na licytacji we Lwowie wieś została sprzedana hrabiemu Wodzickiemu, właścicielowi Poręby Wielkiej. W kolejnych latach wieś często zmieniała właścicieli, aż do lat trzydziestych XX wieku, kiedy to jej właścicielami stali się mieszkańcy.

Turysta znajdzie tu całodobową opiekę lekarską w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. W Kasinie Wielkiej działa obecnie Dom Pomocy Społecznej, typ domu: dla osób przewlekle psychicznie chorych. Ponadto gościnna ludność, malownicze położenie i dogodne połączenie z Rabką, Zakopanem, Nowym Sączem, Szczawnicą i Krakowem zwiększają atrakcyjność wioski. Położenie"Cassina, que fluit de Snezna" - to pierwsze słowa na temat Kasiny Wielkiej, które możemy spotkać szperając w dokumentach z czasów Bolesława Śmiałego. Tak według oficjalnych zapisków z 1254 roku rozpoczyna się historia malowniczej miejscowości letniskowej rozproszonej na obszarze górnej części doliny potoku Kasinka, prawobrzeżnego dopływu Raby, należącej do Beskidu Wyspowego. Otaczają ją cztery wzniesienia: najwyższe Ćwilin (1070m) , Śnieżnica (1006m), Lubogoszcz (967m) i najmniejszy Dzielec (648m).