Miejscowość: Januszowa

O miejscowości

GPS

49.652563 - 20.738838

Opis

Januszowa leży w zachodniej części Beskidu Niskiego. Wieś powstała w wyniku osadnictwa mieszczan sądeckich.

W 1299 roku księżna Gryfina, wdowa po Leszku Czarnym, nadała ją za zgodą klasztoru klarysek w  Starym Sączu Janowi Bogaczowi, mieszczaninowi sądeckiemu. Przed 1394 rokiem Januszowa była własnością szlachecką, a od 1394 roku stanowiła własność szpitala w Nowym Sączu. Jan Długosz podaje w „Liber Beneficiorum” z 1470 roku, że wieś Januszowa należała do klasztoru norbertanek z Nowego Sącza. We wsi było 12 łanów kmiecych, ale nie było zagrodników, karczmy ani folwarku. Dziesięcinę snopową i konopną o wartości 12 grzywien zbierał biskup krakowski.

Rejestr poborowy z roku 1581 stwierdzał, że w kluczu w skład, którego wchodziła: Januszowa, Naściszowa, Kwieciszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza i Boguszowa, był folwark, 14 łanów kmiecych, 4 zagrodników z rolą, 8 komorników z bydłem, 7 komorników bez bydła oraz 1 rzeźnik. Kolejny rejestr z 1629 roku potwierdzał w zasadzie stan prawno – własnościowy poprzedniego rejestru, z tym, że 1 ½ ana zostało wydzielone na potrzeby opata klasztornego, a także przybył 1 zagrodnik z rolą oraz młyn z kołem dorocznym.
Rejestr z roku 1680 potwierdza poprzedni stan prawno – własnościowy. W latach 1782 – 1785 dobra te zostały skonfiskowane przez rząd austriacki i przekształcone w dobra kameralne, które z biegiem lat sprzedano na aukcjach prywatnych właścicieli.
W roku 1881 wieś liczyła 35 domów i 280 mieszkańców, którzy posiadali 299 mórg gruntów ornych, 21 mórg łąk i ogrodów, 136 mórg pastwisk i 244 morgi lasu. Do roku 1974 wieś należała do gromady Piątkowa.
Obecnie działa tu Szkoła Podstawowa.

Źródło:

  1. Almanach Sądecki, nr 1 / 2 (50/51) r. XIV, Nowy Sącz 2005.