Miejscowość: Gołkowice Dolne

O miejscowości

GPS

49.545556 - 20.578056

Opis

 

Wieś Gołkowice Dolne (sołectwo) przy trasie Stary Sącz - Krościenko - Nowy Targ - Zakopane. Dawniej Gołkowice Niemieckie. Pozostałości osiedla kolonistów niemieckich z końca XVIII wieku, które znajduje się po obu stronach drogi prowadzącej do Krościenka. Charakterystyczną cechą zabudowy są domostwa zwrócone do jezdni szczytami. Składające się z murowanego domu parterowego i spichlerza, połączonych murem z brama wjazdową i wejściem dla mieszkańców. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem i sadownictwem, we wsi istnieje ferma drobiu, tartak, firma transportowa, zespół szkół, urząd pocztowy, straż pożarna oraz ośrodek wczasowo-kolonijny