Miejscowość: Glisne

O miejscowości

GPS

49.664994 - 20.017859

Opis

Glisne najmniejsza wieś Gminy Mszana Dolna jest uroczo położona wśród zalesionych wzgórz na przełęczy pomiędzy pasmem Lubonia Wielkiego, a Szczebla. Oddalona o 55 km od Krakowa, 5 km od Mszany Dolnej, a także w bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych. Wieś rozlokowana głównie przy trasie z Mszany Dolnej do Tenczyna.

Historia miejscowości jest ściśle związana z historią szkoły. Budynek starej szkoły powstał w 1886r. Do założenia tej szkoły przyczynił się "Wielmożny Pan Albin Korytowski, który przybył z Prus i zakupił dobra Mszana Dolna. Ponieważ był obcokrajowcem musiał starać się o obywatelstwo austriackie". Otrzymał je w gminie Glisne. Gmina przyjęła go za obywatela, a ten chcąc zostawić po sobie pamiątkę zakupił kawałek ogrodu na roli kiecowej i postawił budynek , który przeznaczył na szkołę". Pierwszym nauczycielem był Pan Marcin Szewczyk. Najdłużej kierowali szkołą Państwo Franciszek i Stefania Pietrzakowie. Budynek szkoły przetrwał okres zaboru austriackiego, okres l wojny światowej, okres międzywojenny, II wojnę światową. Do dziś zachowały się z tych czasów dzienniki lekcyjne, księgi ocen, potwierdzające istnienie szkoły. Do 1989r. szkoła była placówką o stopniu organizacyjnym klas I-V. Uczniowie klas starszych zmuszeni byli uczęszczać do szkoły w Mszanie Dolnej. Od roku szkolnego 1989/90 dzięki staraniom dyrektora szkoły i rodziców, podniesiono stopień organizacyjny szkoły do klasy VIII. Wykonano wówczas wiele prac remontowych, adaptacyjnych , tak aby wygospodarować dodatkowe sale lekcyjne. Udało się to dzięki zaangażowaniu całej społeczności Glisnego, Ks. Proboszcza Józefa Karpierza, nauczycieli i uczniów. W ostatnim czasie, staraniem mieszkańców, pedagogów i władz samorządowych powstał nowy budynek szkoły. W nowej szkole są bardzo dobre warunki lokalowe w niczym nie przypominające trudnych w starej szkole. Piękne sale lekcyjne, sala gimnastyczna, toalety, korytarze, nowoczesne ogrzewanie, bieżąca woda, ekologiczna oczyszczalnia, to wszystko sprawia, że spełniły się marzenia dzieci Glisnego. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, uczniowie mają możliwość uczenia się języków obcych: francuskiego, niemieckiego i angielskiego, rozwijania zainteresowań, gdyż nauczyciele szkoły prowadzą poza godzinami obowiązkowych zajęć koła zainteresowań.