Miejscowość: Bukowiec

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.743794 - 20.856142

Opis

Wieś powstała w II połowie XIV wieku, ale pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1370. Dzieliła się ona na dwie części: Bukowiec Stary i Nowy, a później Bukowiec Wyżny /Górny/ i Niżny /Dolny/.Od początku istnienia należał do dóbr rycerskich rodu Rożnów  herbu Gryf, którego ośrodkiem był Bruśnik. Do dóbr bukowieckich zaliczana była jeszcze Żebraczka, która obecnie stanowi przysiółek Lipnicy Wielkiej. Od XIV wieku do roku 1772 wieś należała do powiatu sądeckiego.

Jan Długosz w Liber Beneficiorum /1470-80/ wzmiankuje, że wieś należy do Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej. Właścicielem wsi i folwarku był niejaki Mikołaj Schrop /Czrzop z Jasiennej/ herbu Strzemię. W tym czasie w Bukowcu były lany kmiece i role zagrodników. Dziesięcinę snopową i konopną z łanów kmiecych i zagród oddawano biskupom krakowskim.

Rejestr dóbr ziemskich z lat / 1578 – 81/ podaje, że wieś należy do Wojnarowskich herbu Strzemię.  Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 podaje, że wieś należała do Przypkowskich. Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 podaje, że wieś należała do niejakiego Głuchowskiego. W roku 1674 część wsi należała do dóbr lipnickich należących do Stanisława Chrząstowskiego i było w niej 3 zagrody z rolami. Druga część należała do dóbr w Jasiennej , które należały do Tomasza Jaklińskiego herbu Jelita.

W końcu XIX wieku wieś należała do parafii w Paleśnicy. W tym czasie należała do powiatu grybowskiego i obejmowała 1099 morgów, w tym 585 morgów lasu. Cała wieś liczyła 48 domostw i 301 mieszkańców.