Miejscowość: Boguszowa

O miejscowości

GPS

49.642757 - 20.765250

Opis

Wieś leży kilkanaście kilometrów na północny – wschód od Nowego Sącza.

Boguszowa powstała w XIV wieku na wykarczowanych terenach leśnych. Jan Długosz w „Liber Beneficiorum” podaje że wieś należała do klasztoru norbertanek z Nowego Sącza. Rejestr poborowy z 1581 roku stwierdzał, że w kluczu, w którego skład wchodziła: Januszowa, Naściszowa, Kwieciszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza i Boguszowa, był folwark, a także 14 łanów kmiecych, 4 zagrodników z rolą , 8 komorników z bydłem, 7 komorników bez bydła oraz 1 rzeźnik. Klucz ten należał do norbertanek z Nowego Sącza. Kolejny rejestr z 1629 roku potwierdzał  stan prawno – własnościowy poprzedniego rejestru, z tym, że 1½  łana zostało wydzielone na potrzeby opata klasztornego.

Do I rozbioru stosunki własnościowe nie uległy zmianie, ale w latach 1782 – 1785 dobra norbertanek zostały  skonfiskowane i włączone do austriackich dóbr kameralnych. W 1829 cały klucz ponorbertański, w którego skład wchodziły – Januszowa, Naściszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza oraz Boguszowa, a także wioski : Grabowa, Brzezie, Bobków, Łęg i część Piątkowej kupił Franciszek Holeni, który próbował tu wydobywać ropę naftową. Projekty te jednak nie powiodły się i po śmierci Holeni w 1880 roku  dobra te rozdzielono wśród licznych spadkobierców.

 

Źródło:
 1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno - heraldyczne, Kraków grudzień 2003.