Miejscowość: Bilsko

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.739499 - 20.637851

Opis

Bilsko to miejscowość, której początki datuje się na około 1333 r. Wówczas królowa Jadwiga funduje parafię w Jakubkowicach i przyłącza do niej swoje wsie, między innymi Bilsko. Należały do niego: pole zwane bielskie, część rzeki Białej, Ostra Góra, las, Kamyk, dwie Wole. W 1384 r. była to współwłasność: Tomasza, Jana i Świętosława z Bilska. Jednym z pierwszych właścicieli Bilska byli również: Jan Wierzbięta i Mikołaj Wiernek.

W XV w. na terenie Sądecczyzny znajdowały się posiadłości rycerskie, m.in. rodu Janinów, zaś Bilsko było ich rodową wsią, od którego urobili sobie nazwisko Bielskich. Większość wsi, które w 1333 r. zostały wymienione w dokumencie królowej Jadwigi, znalazło się później w rękach Bielskich. W 1505 r. Jan Wiktor, właściciel Wiatrowic Bilska kupił za 110 grzywien wieś Jakubkowice.

Od ponad 670 lat Bilsko należy do parafii Jakubkowice, obecnie Łososiny Dolnej.