Miejscowość: Barcice

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.53 - 20.647222

Opis

Sołectwo i wieś o tej samej nazwie, której powstanie datuje się na rok 1280. Miejscowość zapisana źródłach historycznych, jako ważna osada na "popradzkim szlaku" na Węgry, później jako wieś letniskowa na szlaku "kolei transgranicznej" Lwów - Wiedeń. W XIV w. wieś królewska, później oddana w dzierżawę Potockim i Stadnickim (szlacheckich rodów, które wywarły wielki wpływ na tożsamość, postrzeganie i znaczenie Sądecczyzny w Rzeczypospolitej). 

Zabytkowy kościół pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (zbudowany w 1901 r. na miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego z XV w.) z renesansowym ołtarzem (XVI/XVII w.). Przez wieś przebiegają najważniejsze szlaki turystyczne wiodące przez Radziejową i Jaworzynę w  Beskidzie Sądeckim. 

Pomniki przyrody: m.in. lipa drobnoliściasta przy kościele parafialnym, dąb szypułkowy przy drodze do Przysietnicy; zlokalizowane zasoby wód mineralnych; rozwinięte rolnictwo (sadownictwo, ogrodnictwo); gospodarstwa agroturystyczne. Jedna z trzech najważniejszych (centralnych) miejscowości w gminie.