Miejscowość: Łyczanka

O miejscowości

GPS

49.724218 - 20.600522

Opis

Powstanie miejscowości, według „Zbioru starych wsi sądeckich”, datuje się na lata 1400-1454. Łyczanka była wsią szlachecką, jej właścicielem był Krzysztof Solecki, który od 1629 r. posiadał również Łososinę Dolną.

Łyczanka leży po lewej stronie drogi łączącej Świdnik z Wronowicami. To właśnie przy drodze stoi w cieniu drzew kaplica p.w. Ducha Św., która według legendy powstała jako dziękczynienie za cudowne uzdrowienie córki właściciela Wronowic. Niewidoma dziewczyna zaczęła widzieć po tym, jak przemyła oczy wodą zaczerpniętą ze źródła, wskazanego jej we śnie przez Ducha Św. pod postacią gołębia. Do dzisiaj ludzie czerpią wodę ze źródełka, przypisując jej właściwości lecznicze.