Miejscowość: Łyczana

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.693270 - 20.814519

Opis

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1394. Właścicielem wsi był znany ze źródeł z lat 1382-1419 Mroczek herbu Strzemię. Kolejnym właścicielem był Spytek z Jeżowa również herbu Strzemię. Wzmiankowany w źródłach w latach 1424-38, a po nim jego syn Stanisław Jeżowski. W roku 1395 we wsi był jeszcze sołtys Mikołaj z Łyczanej.

Jan Długosz w Liber Beneficiorum /1470-80/ wzmiankuje, że wies należy do Parafii 11 Tysięcy Dziewic w Korzennej. Właścicielem wsi i folwarku był Piotr Zawadzki herbu Stary Koń. W latach 1508 – 1533 wieś należała do Adama Bylickiego z Bylic herbu Sas. Był on mężem Barbary Zawadzkiej córki Piotra Zawadzkiego. Jeszcze w roku 1564 wieś należała do rodziny Bylickich /braci Andrzeja i Piotra/. Około roku 1537 był we wsi wójt sądowy – Stanisław. 

Rejestr dóbr ziemskich 1578 – 81 podaje, że wieś należała do rodziny Bylickich, we wsi był dwór folwark szlachecki.  Rejestr poborowy woj.krakowskiego z rok 1629 podaje, że miała dwóch właścicieli: Stanisława Bylinę herbu Odrowąż oraz Stanisława Bylickiego herbu Sas.  Już w XVIII wieku dzielono wieś na dwie części : Łyczankę Górną i Łyczankę Dolną.

W końcu XIX wieku właścicielem majątku w Łyczanej był Żuk-Skarszewski. Jego posiadłość obejmowała 483 morgiw tym: 254 morgi gruntów ornych, 31 morgów łąk, 60 morgów pastwisk oraz 138 morgów lasu. Chłopi w tym czasie gospodarowali na 360 morgach gruntów ornych, 18 morgach łąk i 28 morgach pastwisk oraz 19 morgach lasu. Wieś liczyła 384 mieszkańców / w tym : 64 na obszarze dworskim/.