Miejscowość: Łostówka

O miejscowości

GPS

49.678232 - 20.139674

Opis

Łostówka znajduje się w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, gminie Mszana Dolna. Położona w malowniczym Beskidzie Wyspowym, rozciąga się od wschodu na zachód na przestrzeni około 9 km wzdłuż potoku o tej samej nazwie. Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Mszana Dolna.

WŁOST", "OSET", "STÓWKA" - czyli trochę historii... Nazwa miejscowości pochodzi od imienia "WŁOST" - który był zarządcą tych terenów z ramienia klasztoru 00. Cystersów ze Szczyrzyca. Pierwsze wzmianki o terenach, na których położona jest Łostówka spotykamy w Kodeksie Małopolskim - gdzie pod datą 10 V 1254 wymieniana jest nazwa "WŁOSTOWA", użyta w akcie nadania tych ziem klasztorowi w Szczyrzycu. Wśród mieszkańców wioski istnieją bardziej swojskie teorie na temat etymologii nazwy Łostówka; jedna związana jest gwarową wymową "łoset" czyli oset, kolejna mówi o szczęśliwym znalazcy stu złotych, który uradowany zakrzyknął: "ło stówka".