Gmina: Stary Sącz

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone są w pojemniku lub czarnym worku; odbierane jeden raz w miesiącu, natomiast w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień) minimum dwa razy w miesiącu.

2. Odpady segregowane gromadzone oddzielnie w workach: szkło – worek zielony; papier – niebieski; plastik, metale, opakowania wielomateriałowe – żółty; odbierane jeden raz w miesiącu.

3. Odpady zielone, biodegradowalne gromadzone są w worku brązowym; odbierane w miesiącach kwiecień-październik dwa razy w miesiącu.

4. Popiół z palenisk indywidualnych gromadzony w pojemniku lub worku, odbierany w miesiącach styczeń-kwiecień oraz październik-grudzień jeden raz w miesiącu.

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble, dywany; odbierane dwa razy w roku (maj i październik).


Kody kreskowe należy nakleić tylko na worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (worek zielony, żółty i niebieski). Ważne jest aby worki oraz pojemniki z odpadami wystawione zostały przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

Przy „Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu” (dzielnica „Piaski”) działa PUNKT ODBIORU SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (POSZOK), czynny 7:00-15:00 (Poniedziałek – Piątek), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady segregowane, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki oraz żarówki.

W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki na przeterminowane leki.

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera polsko-włoskie Konsorcjum AVR Sp.zo.o i AVR S.p.A.

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz
www.stary.sacz.pl
e-mail: gmina@stary.sacz.pl
tel. 18 446 02 70
fax 18 446 02 73
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30; wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
Urząd Miejski w Starym Sączu „Opłata Śmieciowa”
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
Terminy płatności:
I KWARTAŁ do 31 marca danego roku;
II KWARTAŁ do 30 czerwca danego roku;
III KWARTAŁ do 30 września danego roku;
IV KWARTAŁ do 31 grudnia danego roku.