Gmina: Nawojowa

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worek żółty: plastik, metal, odpady wielomateriałowe

2. Worek zielony; szkło

3. Worek niebieski: papier tektura

4. Worek brązowy; odpady biodegradowalne

5. Pojemnik: Zmieszane odpady komunalne

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: polsko-włoskie Konsorcjum AVR Sp.zo.o i AVR S.p.A.

Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
www.nawojowa.pl
tel.: 18 445 70 67
fax: 18 445 70 10
e-mail: gmina@nawojowa.pl
Godziny pracy: pon: 8:00-16:00, wt-pt 7:30-15:30

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
81 8811 0006 0022 0200 0013 0201 Bank spółdzielczy w Nawojowej lub w Kasie Urzędu.
Terminy płatności:
I kwartał do 15 luty danego roku;
II kwartał do 15 maja danego roku;
III kwartał do 15 sierpnia danego roku
IV kwartał do 15 listopada danego roku