Gmina: Muszyna

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worek żółty: plastik, metal, odpady wielomateriałowe

2. Worek zielony; szkło

3. Worek niebieski: papier tektura

4. Worek brązowy; odpady biodegradowalne

5. Pojemnik: Zmieszane odpady komunalne

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 395
33-370 Muszyna
tel. 18 471 41 97
www.pgk.muszyna.pl

Urząd Gminy Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
www.muszyna.pl
tel.: 18 414 07 10
fax: 18 477 79 21
e-mail: gmina@muszyna.pl
Godziny pracy: pon: 8.30 - 16.30, wt-pt 7.30-15.30

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
86 8809 0005 2001 0001 3749 0001 lub w Kasie Urzędu.