Gmina: Krynica-Zdrój

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worek żółty: plastik, metal, odpady wielomateriałowe

2. Worek zielony; szkło

3. Worek niebieski: papier tektura

4. Worek brązowy; odpady biodegradowalne

5. Pojemnik: Zmieszane odpady komunalne

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krynicy - Zdroju Spółka z o.o.
ul. Kraszewskiego 37
33 - 380 Krynica-Zdrój

Urząd Gminy Krynica-Zdrój
ul. Kraszewskiego 7, Krynica-Zdrój
33-380 Krynica-Zdrój
www.krynica-zdroj.pl
tel.: 18 472 55 00
fax: 18 471 56 53
e-mail: ugukry@ns.onet.pl
Godziny pracy: pon: 8:00-16:00, wt-pt 7:30 - 15:30

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 lub w Kasie Urzędu.
Terminy płatności:
30 stycznia za okres 1 stycznia - 31 marca
20 kwietnia za okres 1 kwietnia - 30 czerwca
20 lipca za okres 1 lipca - 30 września
20 października za okres 1 października - 31 grudnia