Gmina: Korzenna

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worek żółty: plastik, metal, odpady wielomateriałowe

2. Worek zielony; szkło

3. Worek niebieski: papier tektura

4. Worek brązowy; odpady biodegradowalne

5. Pojemnik: Zmieszane odpady komunalne

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Konsorcjum Firm: NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14
33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Korzenna
Korzenna 325
33-322 Korzenna
www.korzenna.pl
tel.: 18 440 66 10
fax: 18 441 70 39
e-mail: gmina@korzenna.pl
Godziny pracy: pon: 8:00-16:00, wt-pt 7:15 - 15:15

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
84 8797 1026 0020 0200 0071 0003 Bank Spółdzielczy w Grybowie O/Korzenna lub w Kasie Urzędu.