Gmina: Chełmiec

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worki niebieskie z napisem PAPIER przeznaczone na odpady z papieru i tektury

2. Worki żółte z napisem PLASTIK, METAL przeznaczone na odpady z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe i metale

3. Worki zielone z napisem SZKŁO przeznaczone na odpady szklane białe i kolorowe

4. Worki brązowe z napisem BIOODPADY przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji.

5. Do pojemnika należy wrzucać wszystkie odpady, pozostałe po segregacji m.in.: popiół,żużel,jednorazowe naczynia,papier i tektura pokryte folią metalową lub tworzyw sztucznych

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Konsorcjum Firm: NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14
33-300 Nowy Sącz
oraz
Firma SITA Małopolska
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Chełmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
www.chelmiec.pl
tel.: 18 414 56 10
fax: 18 414 56 43
e-mail: gmina@chelmiec.pl
Godziny pracy: pon. - pt.: od 7:30 - 15:30

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
58 8811 0006 0000 0013 5500 0002 Bank Spółdzielczy o/Nowy Sącz
lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Chełmcu.
Terminy płatności:
I kwartał do 15 marca danego roku;
II kwartał do 15 maja danego roku;
III kwartał do 15 września danego roku
IV kwartał do 15 listopada danego roku