Gmina: Łososina Dolna

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worek żółty: plastik, metal, odpady wielomateriałowe

2. Worek zielony; szkło

3. Worek niebieski: papier tektura

4. Worek brązowy; odpady biodegradowalne

5. Pojemnik: Zmieszane odpady komunalne

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera:„SURPAP” s. c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi
Członek Konsorcjum
ul. Wyspiańskiego 13
33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Łososina Dolna
Łososina Dolna 300
33-314 Łososina Dolna
www.lososina.pl
tel: 18 444 80 28
fax: 18 444 80 02
e-mail: ug@lososina.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek - piątek 7:00-15:00

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
63 8818 0009 2001 0000 0039 0001 Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
lub w Kasie Urzędu.
Terminy płatności:
I kwartał - do 15 marca
II kwartał - do 15 maja
III kwartał - do 15 września
IV kwartał - do 15 listopada