Miejscowość: Zdynia

O miejscowości

GPS

49.484269 - 21.276875

Opis

Bardzo stara osada w dobrach Gładyszów, lokowana w XVw. na prawie niemieckim. W 1581 r. z części wsi powstała osada na prawie wołoskim o nazwie Ług. A po pewnym czasie cała Zdynia została przeniesiona na to prawo. Miejscowość leżała na trakcie węgierskim, często niszczyli ją beskidzcy opryszkowie. W 1491 r. złupili ją mieszczanie Bardejowscy jako odwet na rabunki Zdynian na przejeżdżających kupcach. W czasie I wojny światowej wieś poważnie zniszczona. Władze austriackie rozstrzelali w Gorlicach młodego ks. Maksyma Sandowycza, obecnie wyniesionego na ołtarze jako pierwszy święty prawosławny. Na wschód od wsi usytuowane miejsce organizowania corocznego festiwalu kultury łemkowskiej „Łemkowska Watra”. We wsi cerkiew z 1795 r. oraz cmentarz nr 52 z I wojny światowej, jednostka OSP.