Miejscowość: Wysowa Zdrój

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.437299 - 21.175412

Opis

Osada założona w drugiej połowie XIV w. na prawie niemieckim jako własność rycerskiego rodu Gładyszów. w 1437 r. podobnie jak wiele wsi w Beskidzie Niskim przeniesiona na prawo wołoskie. Przez całe wieki przez Wysową prowadził lokalny szlak handlowy z Preszowa i Bardejowa do Gorlic i Biecza. W XVII w. podobnie jak inne wsie dóbr Gładyszów często zmieniała właścicieli. W okresie konfederacji barskiej odbywały się tutaj walki z Rosjanami. Wieś słynna jako Uzdrowisko Wysowa.
W Wysowej znajduje się cerkiew z 1779 r., kościół drewniany z 1938 r., kaplica zdrojowa parafii rzymskokatolickiej z roku 1992, kaplica cmentarna z 1997 r., kaplica drewniana na górze Jawor – miejsce kultu Łemków, Stary Dom Zdrojowy z początku XXw., park zdrojowy, cmentarz nr 50 z I wojny światowej, ośrodek zdrowia, zakład przyrodoleczniczy, Strażnica Straży Granicznej, jednostka OSP, Zakład Gospodarki Komunalnej, 6-klasowa szkoła podstawowa, ogólnie dostępne źródła wód mineralnych, stanica konna, miejsce do przekraczania granicy państwa na szlaku turystycznym Wysowa-Cigielka.