Miejscowość: Ujście Gorlickie

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.521435 - 21.144378

Opis

Wieś gminna założona przez Gładyszów pod koniec XIVw. Do II wojny światowej słynne były jarmarki w Uściu ściągające tłumy z Łemkowszczyzny po obu stronach granicy. W 1947 roku wysiedlono z Uścia cała ludność łemkowską, a wieś zasiedlili osadnicy polscy z Pogórza.
W skład wsi wchodzi przysiółek Oderne początkami sięgający XVII w. kiedy w okolicy zaczęło się rozwijać hutnictwo szkła. Miejscowość zamieszkiwali Polacy sprowadzeni do pracy w hucie. Wielu mieszkańców Odernego walczyło w Legionach Polskich, było członkami Polskiej Organizacji Wojskowej, walczyło w wojnie polsko-bolszewickiej. Mały drewniany kościółek z 1898 r. jako świątynia filialna dawniej parafii Ropa obecnie parafii rzymsko-katolickiej w Uściu Gorlickim.
W miejscowości Uście Gorlickie znajduje się cerkiew z roku 1786, kaplica cmentarna z 1876 r., nowobudowany kościół rzymskokatolicki, 6-klasowa szkoła podstawowa, gimnazjum, urząd gminy, bank spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, komisariat policji, ośrodek zdrowia, Ludowy Klub Sportowy (pełnowymiarowy stadion sportowy), jednostka OSP, stacja paliw, cmentarz nr 57 z I wojny światowej oraz w centrum wsi pomnik poświęcony poległym Łemkom – członkom podziemia oraz Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego.