Miejscowość: Stawisza

O miejscowości

GPS

49.495823 - 21.083915

Opis

Wieś lokowana na prawie wołoskim w 1571 r. na surowym korzeniu na mocy przywilejów biskupa Franciszka Krasińskiego. Przez prawie 300-lecie istniała tutaj huta szkła. Drewniana cerkiew z 1818 r. spłonęła, a w jej miejsce wybudowano w latach osiemdziesiątych kościół rzymsko-katolicki. Z przyczyną pożaru cerkwi związane liczne wersje.