Miejscowość: Podrzecze

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.601255 - 20.640703

Opis

Podrzecze to stara wieś położona na równinie kotliny Sądeckiej. Jej nazwa związana jest z przepływającym w pobliżu Dunajcem. Pierwsza wzmianka o wsi znajduje się w akcie lokacyjnym klasztoru starosądeckiego, wydanego przez Kingę 6 lipca 1280 roku. Podrzecze występuje tam w wykazie 28 wsi należących
do klasztoru klarysek. W późniejszych latach stosunki własnościowe się komplikują skoro w XIV wieku dokumenty wymieniają Mścisława z Brzeznej, który wykupił młyn i zagrodę w Podrzeczu z rąk Wierzbięty z Małoszowa. Także zapisy sądowe z 1436 roku poświadczają, że część wsi należała do Stanisława Gedka z Bobrowej. Wynika z tego, że obok własności klasztornej istniała w Podrzeczu własność rycerska. W XVII wieku we wsi istniał folwark z młynem i karczmą należącą do klasztoru.