Miejscowość: Nowica

O miejscowości

GPS

49.550187 - 21.187615

Opis

Wieś nadana przez króla Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie nosiła nazwę „Umowica”. W XVIIw. wchodziła do kresu Potockich. Ludność nie mogąc wyżyć z rolnictwa zajmowała się wyrobem przedmiotów domowego użytku zwłaszcza łyżek. Z Nowicy pochodzi łemkowski poeta Bohdan Ihor Antonycz, który posiada tutaj swój pomnik. We wsi cerkiew z 1832 r. z ikonostasem z poprzedniej XVIIw. cerkwi. Przysłup założony w 1593 r. na surowym korzeniu, przysiółek Nowicy. W nim cerkiew z 1756 r. We wsi znajdują się dwa cmentarze z I wojny światowej (nr 58 i 59) i Ośrodek Turystyki Konnej. Prowadzona jest tutaj także „Mała Szkoła” (niepubliczna).