Miejscowość: Naszacowice

O miejscowości

GPS

49.562531 - 20.555020

Opis

Naszacowice to bardzo stara wieś, już w VIII wieku istniał tu duży gród warowny, który pełnił rolę centrum w tym regionie, zamieszkałym przez plemiona Wiślan i wchodził w skład systemu obronnego szlaku dunajeckiego. Przepływa przez nią rzeka Słomka. W XIII wieku stała się własnością księżnej Kingi, a później sądeckich Klarysek. W 1789 roku w ramach akcji kolonizacyjnej cesarza austriac-kiego Józefa II osiedliło się tu 8 rodzin niemieckich.