Miejscowość: Kwiatoń

O miejscowości

GPS

49.501825 - 21.174181

Opis

Wieś założona na prawie wołoskim w dobrach Gładyszów, pierwotna nazwa Kwiatków. Na uwagę zasługuje drewniana cerkiew w typie zachodnio-łemkowskiego budownictwa sakralnego z około 1700 r., która jest jedną z najpiękniejszych świątyń tego typu (obecnie kościół rzymskokatolicki). We wsi znajduje się jeszcze cerkiew prawosławna i ciekawy budynek byłej szkoły podstawowej (dworek).