Miejscowość: Kunkowa

O miejscowości

GPS

49.554863 - 21.131009

Opis

Wzmiankowana w 1345 r. w dobrach Gładyszów, następnie własność Potockich, która weszła w skład tak zwanego „kresu klimkowskiego”. Ludność znana była z wyrobów przedmiotów z drewna zwłaszcza zabawek dla dzieci, które sprzedawali na targach, odpustach i jarmarkach. W skład wsi wchodzi również obecny przysiółek (dawniej odrębna wieś) Leszczyny wzmiankowana w 1366 r. a ponownie powstała na przełomie XV –XVI w na surowym korzeniu i na prawie wołoskim. We wsi drewniana cerkiew z 1688 r. (Kunkowa) i z roku 1835 r. (Leszczyny), Mała Szkoła (niepubliczna) i jednostka OSP.