Miejscowość: Gostwica

O miejscowości

GPS

49.594796 - 20.591555

Opis

Gostwica była początkowo wsią królewską, którą w 1257 roku otrzymała żona Bolesława Wstydliwego, św. Kinga. W 1280 roku została własnością klasztoru Klarysek. W 1280 roku księżna krakowska i sandomierska Kunegunda dokonała lokacji Gostwicy na prawie niemieckim. Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od nazwiska właściciela. Istnieje dokument wystawiony przez księżnę Grypinę. A dotyczący zastawienia przez Mikołaja dwóch ról za wypożyczenie dwóch grzywien srebra u Klarysek. Mowa jest w nim o " Wielkiej drodze koło karczem gostwickich", karczma przy tej drodze prowadzącej do ówczesnego Sącza Podegrodzkiego, znajdowała się tam od XVIII do przełomu XIX i XX wieku. Obecnie we wsi jest około 400 gospodarstw rolnych. Podzielona jest na kilka przysiółków, które noszą nazwy: Poświątne, Zagrody, Wierzchowina, Kwasowiec, Łączki, Krzaki Gostwickie, Wądoły, Gaj.

Wieś należy do parafii Podegrodzie. Niedzielne msze odprawiane są w kaplicy św. Józefa. Inne kapliczki to: jedna pod wezwaniem Jezusa Frasobliwego i Matki Bożej Anielskiej, fundacji Marii i Jakuba Zygmunt. Na tzw. "Wapielni" znajduje się źródełko. Wg miejscowej legendy, powstało po uderzeniu laską w ziemię przez spragnioną św. Kingę. Miejsce to jest uważane za przynoszące szczęście.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostwicy należy do jednej z najstarszych w Gminie Podegrodzie. Jej początki sięgają roku 1910, założycielem był Wojciech Migacz – pierwszy naczelnik do 1930 roku. Dzięki jego usilnym staraniom i funduszom jednostka na początku posiadała już mundury i hełmy. W dwa lata od powstania straż była już w posiadaniu wozu strażackiego z sikawką ręczną i niezbędnym wyposażeniem. W tym czasie trwała również budowa remizy z drewna.