Miejscowość: Chochorowice

O miejscowości

GPS

49.612772 - 20.609219

Opis

Chochorowice położone są na granicy Beskidu Wyspowego z Kotliną Sądecką. Badania archeologiczne potwierdzają, że w IX i X wieku istniała tu osada obronna. Jej nazwa występuje w 1280 roku w dokumencie nadania tych ziem klasztorowi Klarysek przez Kingę. Obowiązywał tu również podobny system własności. Pierwsza wzmianka o sołtysie pochodzi z XVI wieku, kiedy to wymienia się Macieja Chodorowskiego. W 1579 roku wieś została wydzierżawiona przez klasztor Spytkowi Jordanowi z Zakliczyna. Istniała tu w owym czasie karczma z wyszynkiem i popasem, z której korzystali podróżni wędrujący z Polski na Węgry, traktem handlowym wzdłuż Dunajca i Popradu.

Obecnie ta pięknie położona wieś znacznie zmieniła swój wygląd. Wybudowano wiele nowych domów i wodociąg, poprawiono infrastrukturę drogową. Zadbano o czystość w miejscach publicznych ustawiając kosze na śmieci. Zbudowano nową pętlę autobusową w centrum wsi oraz zadaszenie na przystanku. Oświetlono większą część wsi lampami ulicznym, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańcowi.
W Chochorowicach mieszka około 400 osób, zajmujących się głównie rolnictwem, sadownictwem oraz uprawą warzyw i kwiatów w szklarniach.
Wielką chlubą wsi jest wybudowany dużym wysiłkiem społeczności kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Strzygańcu. Jest to najwyżej położona świątynia na terenie gminy Podegrodzie, sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego. W 2007 roku kościół został całkowicie odnowiony za sprawą głównych fundatorów i ofiarodawców, panów Pasiutów z Brzeznej, oraz mieszkańców Strzygańca i  Chochorowic. Przy kościele działa schola i zespół pod kierownictwem miejscowego organisty. W 2008 roku powstał zespół teatralny przygotowujący przedstawienia jasełkowe.