Miejscowość: Brunary

O miejscowości

GPS

49.532789 - 21.035840

Opis

Wieś królewska, lokowana na prawie niemieckim w 1335 r. przez Jaszka. Był to typ osady służebnej. W 1391 r. weszła w skład dóbr „Państwa Muszyńskiego” biskupów krakowskich. W 1426 r. przeniesiono wieś na prawo wołoskie, a w 1577 r. lokowano na surowym korzeniu Brunary Niżne, które stanowiły niegdyś oddzielne sołectwo. Część obecnych Brunar Jaszkowa lokowana była na prawie niemieckim w 1343 r. przez Samuela Jaszko działającego w imieniu króla Kazimierza Wielkiego. W 1391 r. weszła w dóbr biskupów krakowskich i w 1426 r. przeniesiono na prawo wołoskie. We wsi cerkiew z 1797 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki), 6-klasowa szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym, Ludowy Klub Sportowy oraz jednostka OSP. W szkole Izba Regionalna.