Miejscowość: Biesna

O miejscowości

GPS

49.727868 - 21.004667

Opis

Biesna leży na terenie Kotliny Łużańskiej (290-300 m n.p.m.), która wraz z kotliną Libuszy tworzy Obniżenie Gorlickie. Test to teren pofałdowany, występuje znakomita szata leśna w postaci zagajników i przylasków. W okresie I Rozbioru Polski Biesna należała do Austrii i weszła w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. Po nadaniu Galicji autonomii w 1867 roku wieś weszła w skład powiatu gorlickiego. Po likwidacji tego powiatu Biesna weszła w skład woj. nowosądeckiego. Przez pewien czas podlegała Gromadzkiej Radzie Narodowej w Siedliskach i gminie w Bobowej, a obecnie przynależy do gminy Łużna. Od 01.01.1999r. wioska znalazła się ponownie w pow. gorlickim.

Wieś została ulokowana na prawie niemieckim na tzw. surowym korzeniu. Nie wiemy, skąd wywodzili się pierwsi osadnicy, którzy byli założycielami wioski. Założono ją nad rzeką, gdyż woda była niezbędna kolonistom i nad nią koncentrowało się życie ówczesnych osadników. Po raz pierwszy w 1403r. wymieniają ją „Księgi grodzkie krakowskie”, gdzie pojawia się nazwisko Mikołaj z Biesnej.

Następna wzmianka o Biesnej pojawia się w dokumentach w 1414r. i dotyczy Jaśka z Biesnej. Wieś stanowi niewielką własność rycerską wiec jest często sprzedawana i zastawiana, przez wieki przechodzi z rąk do rąk różnych właścicieli: Paweł (Paszko) Treska z Treszczyna, Bolesław Kosiorowski. Przedostatni dziedzic  Biesnej Marian Turowski zakupił majątek ziemski wynoszący 140 ha przed rokiem 1914. Podczas I wojny światowej Biesna leżała na linii frontu i był to ciężki czas dla mieszkańców. Dwór w Biesnej  zajęła komenda pułku 39 DP. Wrzesień 1939r. zapoczątkował okupacje hitlerowską. Przymusowy kontyngent nakładany na gospodarstwa pogorszył już trudną sytuację mieszkańców. Po śmierci dziedzica Mariana Turowskiego w 1940r. dwór wraz z majątkiem odziedziczyła zaadoptowana przez niego Kazimiera Szewczyk. Pewna grupa mieszkańców działała w ruchu ludowym, który wznowił działalność w lutym 1940 roku. Wtedy powstało w Gorlicach powiatowe kierownictwo Stronnictwa Ludowego „Roch”. Na terenie poszczególnych gmin tworzono gminne trójki Rocha. W Biesnej działała trójka gromadzka.