Miejscowość: Banica

Przystanki

O miejscowości

GPS

49.465733 - 21.047407

Opis

Lokowana w 1547 r. na prawie wołoskim. Ludność oprócz typowych zajęć zajmowała się tkactwem i folowaniem sukna. Na rzece pracował tartak i młyn wodny na jednym kole, istniał też folusz. W skład wsi włączono inną dawniej całkowicie odrębną dzisiaj nieistniejącą wieś Czertyżne lokowaną w 1589 r., własność biskupów krakowskich. Po „Akcji Wisła” nie została ponownie zasiedlona. Na obszarze byłej wsi pozostały cmentarz, krzyż na miejscu byłej cerkwi oraz cokół pomnika Matki Bożej. We wsi cerkiew z 1797 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki), 6-klasowa szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym oraz jednostka OSP.