Gmina: Rytro

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worek żółty: plastik, metal, odpady wielomateriałowe

2. Worek zielony; szkło

3. Worek niebieski: papier tektura

4. Worek brązowy; odpady biodegradowalne

5. Pojemnik: Zmieszane odpady komunalne

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Firma SITA Małopolska
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Rytro
33-343 Rytro
www.rytro.pl
tel.: 18 446 91 84
fax: 18 446 90 40
e-mail: gmina@rytro.pl

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
03 8805 0009 0000 5715 2001 0001 lub w Kasie Urzędu.