Gmina: Podegrodzie

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worki żółte przeznaczone są na plastik, metal oraz odpady wielomateriałowe. Zaliczamy do nich np.: plastikowe butelki po napojach, pojemniki po kosmetykach, chemii gospodarczej, kartony po mleku, czy sokach (tzw. opakowania wielomateriałowe). Do worków tych należy również wrzucać folie z opakowań, naczynia jednorazowe, worki, reklamówki, torby plastikowe oraz opakowania metalowe (kapsle, zakrętki, drobny złom żelazny i metale kolorowe).

2. Worki zielone przeznaczone są na szkło kolorowe i białe. Umieszczamy w nich np. szklane butelki, słoiki oraz szklane opakowania po kosmetykach.

3. Worki niebieskie przeznaczone są na papier, np.: gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, książki. Ponadto umieszczamy w nich opakowania papierowe, kartony, tekturę, jak również worki papierowe.

4. Worki brązowe przeznaczone są na odpady ulegające biodegradacji (np.: odpady kuchenne) oraz odpady zielone stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (ogrodów, parków, cmentarzy i targowisk).

5. Worki na odpady zmieszane – inne niż na odpady segregowane, o odpowiedniej grubości i wytrzymałości np.: koloru czarnego. Należy do nich wrzucać wszystkie odpady pozostałe po segregacji. Odpady zmieszane to np.: popiół, pampersy, zmiotki, zużyte środki higieniczne, zanieczyszczone opakowania, itp.

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Firma SITA Małopolska
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzi
www.podegrodzie.pl
tel.: 18 445 90 66
fax: 18 445 90 33
e-mail: gmina@podegrodzie.pl
Godziny pracy: pon: 8:00-16:00, wt-pt 7:00 - 15:00

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
18 8814 0003 9001 0000 1935 0004 lub w Kasie Urzędu.
Terminy płatności:
I rata – płatna do dnia 15 marca
II rata – płatna do dnia 15 maja
III rata - płatna do dnia 15 września
IV rata - płatna do dnia 15 listopada